Welcome to Amhara Revenue Authority Website.

የገበያ ዋጋ ጥናት መሠረታዊ መሆኑ ተጠቆመ

ከመጋቢት 23 ጀምሮ ለ8 ቀናት የተሰጠውን ስልጠና መጠናቀቅ አስመልክተው የገቢ አሰባሰብና አወሳሰን ዋና የስራ ሂደት ዳይሬክተር አቶ መኮንን ቸኮል እንደየ አካባቢያችሁ ተጨባጭ ሁኔታ ወሳኝ ግብይት የሚፈፀምባቸው እየተለዩ የገበያ ዋጋ ጥናት ማድረግ እንደሚገባ አሳስበዋል ። ለምሳሌ ቦለቄ በምዕራብ ጎጃም፣ ሰሊጥ በሰሜን ጎንደር በርበሬ በምስራቅ ጎጃም ወዘተ በማጥናት ትክክለኛ የግብይት መረጃ ማግኘት ይቻላል ።

አክለውም የብሎክ አደረጃት ክትትል ስታደርጉ የይድረስ ይድረስ እንዳይሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ልክ እንደ ደሴ ከተማ እና ደብረ ታቦር ከተማ አስተዳደር ገቢ ጽ/ ቤቶች ጊዜ ሰጥታችሁ ካላጠናቸሁ የግብይት መረጃው ፋይዳ አይኖረውም ብለዋል ። ተጨማሪ ያንብቡ...

የአማራ ገቢዎች ባለስልጣን እስከ መጋቢት ወር 2007 አጋማሽ ድረስ 3.8 ቢሊየን ብር በላይ ተሰበሰበ

የአማራ ገቢዎች ባለስልጣን በያዝነው በጀት ከመደበኛ ገቢ ብር 4,725,000,000.00 እና ከከተማ አገልግሎት ገቢ 775,000,000 .00 በድምሩ 5.5 ቢሊየን ብር ለመሰብሰብ ባስቀመጠው እቅድ መሠረት እስከ መጋቢት ቀን ዓ ም ድረስ ከመደበኛ ገቢ 3,423,207,421.08 ወይም 72.45 በመቶ እና ከከተማ አገልግሎት ገቢ ብር 379 534 631.01 ወይም 48.97 በመቶ በድምሩ ብር 3,802,742,052.09 አፈጻጸም 69.14 በመቶ መሰብሰቡን ከግብር አወሳሰን አሰባሰብ ክትትል ዋና የስራ ሂደት ያገኘነው መረጃ ያሳያል ። ተጨማሪ ያንብቡ...

በምስራቅ አማራ ለሚገኙ የተመሰከረላቸው የሂሣብ አዋቂዎችና ኦዲተሮች ስልጠና ተሰጠ

የአማራ ዋና ኦዲተር መ ቤት ከክልሉ ገቢዎች ባለስልጣንና እንዲሁም ከሂሣብ አዋቂዎችና ኦዲተሮች የሙያ ማህበር ጋር በመቀናጀት በምስራቅ አማራ ለሚገኙ 80 የሂሣብ አዋቂዎችና ኦዲተሮች በተለያዩ ርዕስ ጉዳዮች ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ከመጋቢት 3-5/2007 ድረስ በኮምቦልቻ ከተማ ተሰጥቷል ፡፡ ተጨማሪ ያንብቡ...


በክልሉ የሚገኙ የፍትህ አካላት ከገቢዎች ባለስልጣን ጋር የጋራ ውይይት መድረክ አካሄዱ፣

የአማራ ጠቅላይ ፍ/ቤት እና የገቢዎች ባለስልጣን በጋራ ያዘጋጁት የምክክር መድረክ ከመጋቢት 14-16/2007ዓ ም በባህር ዳር ከተማ ተካሄደ ፡፡ በዚህ የስልጠና እና የምክክር መድረክ ላይ በመገኘት የመክፈቻ ንግግድ ያደረገት የአማራ ክልል ምክትል ር/መስተዳደር እና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ብናልፍ

አንዱዓለም ሲሆኑ እሣቸውም ባደረጉት ንግግር በክልሉ ውስጥ የሚገኘውን ፖቴንሻል አቅም በመጠቀም ኢኮኖሚው የሚያመነጨውን ገቢ በብቃት ለመሰብሰብ በያዝነው በጀት ዓመት 5.5 ቢሊዬን ብር ታቅዶ አበረታች ውጤት....... ተጨማሪ ያንብቡ...


የገበያ ዋጋ ጥናት መሠረታዊ መሆኑ ተጠቆመ የአማራ ገቢዎች ባለስልጣን እስከ መጋቢት ወር 2007 አጋማሽ ድረስ 3.8 ቢሊየን ብር በላይ ተሰበሰበ በምስራቅ አማራ ለሚገኙ የተመሰከረላቸው የሂሣብ አዋቂዎችና ኦዲተሮች ስልጠና ተሰጠ በክልሉ የሚገኙ የፍትህ አካላት ከገቢዎች ባለስልጣን ጋር የጋራ ውይይት መድረክ አካሄዱ፣ ባለስልጣኑ በ2007 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ወራት ከ 2.7 ቢሊየን ብር በላይ ተሰበሰበ:: ከ 14ሺህ በላይ ከፍተኛና መካከለኛ ግብር ከፋዮች ውይይት አካሄዱ በአብክመ ገቢዎች ባለስልጣን እና በፌዴራል ገቢዎች ባለስልጣን የተቀናጀ ድጋፍ ለመስጠት የተዘጋጀ የተለያዩ የታክስ/ግብር ጥያቄዎችና መልሶቻቸው

በአዲስ አበባ ከተማ በአንድ ቀን 15 ሚሊዮን ብር ለጫት መቃሚያ እንደሚባክን ያውቃሉ?
ጠቃሚ ተሞክሮዎች


የሰሜን ሸዋ ዞን ገቢዎች ቅ/ጽ/ ቤት ምርጥ ተሞክሮ ከግሼ እና ባሶናወረና ወረዳ ገቢዎች ጽ/ ቤት ተሞክሮ ምን እንማር ይሆን?

ከደጀን ዙሪያ ወረዳ ተሞክሮ ምን እንማር ይሆን?

በውጫዊ አደረጃጀት በደጀን ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ጽ/ ቤትየተሰራ ስኬታማ የገቢ አሰባሰብ


Quick Contact
Useful Downloads
External Links

Copyright © 2015 Amhara Revenue Authority,AmRA. All Rights Reserved.

Site Visitors:
Last Update:18/04/2015