የቢሮው ራዕይ ፣ ተልዕኮና እሴቶች


የቢሮው ራዕይ

  • በክልሉ ገቢን በብቃት መሰብሰብ የሚችል ፍትሃዊና ዘመናዊ የታክስ አስተዳደር በ2012 ሰፍኖ ማየት

የቢሮው ተልዕኮ
  • ብቃትና ተነሳሽነት ባላቸው ፈፃሚዎች ፍትሃዊና ቅንነትን የተላበሰ የደንበኞች አገልግሎት በጥራት በመስጠት በራሱ ፈቃድ ገቢውን አሳውቆ ግብሩን የሚከፍል ግብር ከፋይን የሚያጠናክር የታክስ አስተዳደር በመገንባት የክልሉን ገቢማሳደግ


የቢሮው እሴቶች

1. ተገልጋይ ተኮር ምርጥ አገልግሎት መሰጠት ፣

  • የተቀላጠፈ ፣ ውጤታማና ፣ ምቹ አገልግሎት በመስጠት ፣ በማገዝና ከጥቃት ተጋላጭነት በመጠበቅ ተገልጋይን በማመን ላይ የተመሠረተ ጥራት ያለውና ፈጣን አገልግሎት መስጠት ፡፡

2. ኪራይ ሰብሳቢነትን በቁርጠኝነት መታገል ፣

  • ልማታዊ የታክስ ሠራዊት በመገንባት ለልማታዊ ባለሀብቱና ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆነ የስራ ሁኔታ በመፍጠር የኪራይ ሰብሳቢነት አሰተሳሰብንና ተግባርን በቁርጠኝነት መታገል ፡፡

3. ህግን ማስከበር ፣

  • ሕጋዊ የንግድ እንቅስቃሴ የሚያካሂዱትን በማገዝ ፣ የታክስ ግዴታቸውን በወቅቱና በታማኝነት የሚወጡትን በማበረታታት ፤ በሕገ ወጦች ፣ ታክስን በሚያጭበረብሩና በሚሰውሩ ላይ ያለማመንታትና ለሌሎች አስተማሪ በሆነ መልኩ ሕጋዊ እርምጃ መውሰድ

4.  ሙያና ክህሎትን ለተጨባጭ ውጤት መጠቀም ፤

  • ማንኛውንም ተግባር ወደ ከፍተኛ ስኬት በሚያደርስ መልኩ ሙያና ክህሎትን በተላበሰና ቀጣይነት ባለው መሻሻል መፈጸም ፡፡

5. የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ፣

  • በተቋም ደረጃ የሴቶች ተሳትፎን ማረጋገጥ ፣ የሴቶች ጉዳይ ተቋሙ በሚያከናውናቸው ተግባራት ውስጥ ተካተው እንዲፈጸሙ ማስቻል ፣ ብቃታቸውን ማጎልበትና የአመራርና የተጠቃሚነት ደረጃቸውን ማሳደግ ፡፡

6. በቡድን መስራት ፤

  • በስራ ሂደት ፣ በስራ ቡድን እና በተቋሙ ደረጃ እንዲሁም ከተገልጋዮቻችን ጋር በሕብረትና በትብብር እንዲሁም በመግባባትና በትጋት ለተቋሙ ዓላማ መሳካት መስራት ፣

Quick Contact
Useful Downloads
External Links

Copyright © 2017-2020 Amhara Region Revenues Bureau. All Rights Reserved.

Last Update:03/02/2020