የአማራ ክልል የታክስ ማስከፈያ ምጣኔዎች


ሠንጠረዥ "ሀ" - ከመቀጠር በሚገኝ ገቢ ላይ የታክስ ማስከፈያ ምጣኔ

ከመቀጠር የሚገኝ የወር ደመወዝየሚከፈለው ግብር በመቶ
ከብርእስከ%ተቀናሽ ብር
0 600ከግብር ነፃዜሮ
601 165010%60.00
16513200 15%142.50
3201525020%302.50
52517800 25%565.00
78011090030%955.50
ከ10900በላይ35%1500.00

ሠንጠረዥ "ለ" - የቤት ኪራይ ገቢ ግብር ስሌት ምጣኔ

ግብር የሚከፈልበት ገቢየሚከፈለው ግብር በመቶ
ከብርእስከ%ተቀናሽ ብር
0 7200ከግብር ነፃዜሮ
7201 1980010%720.00
1980138400 15%1710.00
384016300020%3630.00
6300193600 25%6780.00
9360113080030%11460.00
ከ130800በላይ35%18000.00

ሠንጠረዥ "ሐ" - የንግድ ስራ ግብር ምጣኔ

ግብር የሚከፈልበት ዓመታዊ ገቢየሚከፈለው ግብር በመቶ
ከብርእስከ%ተቀናሽ ብር
0 7200ከግብር ነፃዜሮ
7201 1980010%720.00
1980138400 15%1710.00
384016300020%3630.00
6300193600 25%6780.00
9360113080030%11460.00
ከ130800በላይ35%18000.00Quick Contact
Useful Downloads
External Links

Copyright © 2017-2020 Amhara Region Revenues Bureau. All Rights Reserved.

Last Update:03/02/2020