የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ

ዋና መ/ቤት አድራሻ :-የአብክመ ግብርና ምርምር ኢንስቲቱት ፊት ለፊት

የስልክ ቁጥር-0582265776

የፋክስ ቁጥር:-0582266171

የፖ.ሳ. ቁጥር:-746

የኢ-ሜይል አድራሻ:-amhrevenue@ethionet.et


ተጨማሪ አድራሻዎች....

Quick Contact
Useful Downloads
External Links

Copyright © 2017-2020 Amhara Region Revenues Bureau. All Rights Reserved.

Last Update:03/02/2020